REIKI terapija

REIKI terapija je interaktivan rad sa klijentima, sa ciljem unapređenja kvaliteta života i zdravlja. U saradnji sa zvaničnim medecinskim metodama, REIKI terapija daje odlične rezultate.

Postoji više tehnika REIKI terapije, kojima je moguće unaprediti različite oblasti života, kao što su kvalitet života, smisao, postavljanje pravih ciljeva, blagostanje, kvalitet zdravlja i mnogo toga drugog.

Tokom proticanja kroz energetski kanal Reiki terapeuta, kvalitet Životne energija ne podleže promenama, te energija stiže do primaoca u prvobitnom, čistom stanju. Terapeut ne može REIKI tretmanom da prenese primaocu  ništa lično. Takođe, tokom terapije REIKI terapeut prima Životnu energiju isto kao i pacijent, s tom razlikom što se nakon tretmana energija zadržava satima i nastavlja svoje pozitivno dejstvo u telu primaoca. REIKI terapeut ne gubi i ne troši svoju energiju tokom tretmana, nego naprotiv poboljšava psihofizičku kondiciju.

Praktikovanje Reikija podstiče kod osobe duhovni rast, razvijanje osobina, kao što su: saosećanje, tolerancija, zdrava ljubav prema sebi, ljubav prema bližnjima, svim živim bićima, okolini, zemlji, planeti. REIKI veština nije deo nikakve religije, niti je potrebno slepo verovanje, te i ne zahteva mentalnu pripremu i sugestivno usmeravanje na unapređenje zdravlja.

Neophodna je samo želja da se primi Univerzalna Životna energija.

Treba naglasiti da Životna energija neprotiče  samo kroz fizičko telo, nego i kroz sve suptilne nivoe ljudskog bića, što omogućava uspostavljanje celokupne harmonije istog i ostvaruje pozitivni uticaj na psihosomatske uzroke oboljenja.

REIKI terapija i savremena medicina

Integracija REIKI terapije sa metodama savremene medicine za čoveka predstavlja mogućnost ozdravljenja na svim nivoima. Bolest kao pojavu treba razmatrati kako na fizičkom, tako i na suptilnim (višim) nivoima ljudskog bića. Uzroci mnogih oboljenja kriju se na mentalnom i emocionalnom nivou, jer su proizvod snažnih destruktivnih misli i emocija, koje se u obliku energije određenih vibracija polako skupljaju, gomilaju i na kraju se pretvaraju u čvrsto povezanu grupu – energetsku strukturu negativnog karaktera.

Takva energetska struktura vremenom se spušta u ljudski energetski kanal, blokira isti i nastavlja svoje štetno dejstvo u sistemu čakri (energetskih centara), a kasnije se manifestuje na fizičkom planu u vidu oboljenja ili poremećaja. Kao što lekar može da postavi dijagnozu bolesti, tako iskusni REIKI terapeut razmatranjem veze anatomije, fiziologije i energetske strukture ljudskog bića, može da ustanovi, šta je na suptilnim nivoima poslužilo kao uzrok narušavanja zdravlja.

Advertisements%d bloggers like this: