REIKI principi

 

Ni jedna terapija ne pomaže, ako čovek ne radi sam na sebi.

 

Da bi rezultati REIKI terapije bili vidljivi i merljivi, neophodan je rad na sebi. To važi i za REIKI terapeuta, ali i za korisnika terapije.

Jedan od veoma važnih preduslova rada na sebi je dosledno i svakodnevno poštovanje REIKI principa:

  • Samo danas neću da se ljutim
  • Samo danas neću da brinem
  • Samo danas ću biti ponizan i zahvalan
  • Samo danas ću vredno da ispunjavam svoje obaveze
  • Samo danas ću biti ljubazan prema svima

Ovo je platforma na kojoj treba graditi svoj ostatak života. Naravno, postoji i određeni niz vežbi koje mogu biti od pomoći da se energetski kanal održava čistim i sposobnim da kroz sebe primi veliku količinu REIKIa.

REIKI terapeut u svom radu sa klijentima će pokazati i ohrabrivati klijente da svakodnevno vežbaju i tako unapređuju svoje zdravlje i kvalitet života.

Advertisements%d bloggers like this: